LogoLogo
główna głównakursy kursyzamówienia publiczne zamówienia publicznepraca pracaarchiwum archiwumFAQ FAQlogowanie logowanie
   
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie





































 
Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę"

Państwowa Inspekcja Sanitarna   w roku szkolnym 2014/2015 realizowała kolejną edycję programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Program realizowało 315 szkół podstawowych, edukacją/informacją objęto ponad 15,5 tys. uczniów i  ok. 10  tys. rodziców.

 

Cel główny programu:

 • Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.

Cele szczegółowe programu:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

 • Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 • Uświadomienie dzieciom , że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.

 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
  z biernym paleniem.

 • Wykształcenie u dzieci  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą .

Założenia i sposób realizacji programu.

Adresaci programu:

 • dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych

 • rodzice i opiekunowie dzieci

Realizatorzy:

 • nauczyciele w szkołach realizujących program

 • inni przedstawiciele środowiska szkolnego

Koordynatorzy:

 • pracownicy pionu promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie podkarpackim

 • wytypowani pracownicy placówek uczestniczących w programie

Oczekiwane efekty działań edukacyjnych:

 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem .

 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 • Wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie szkodliwości palenia.

 

Kwestionariusz dla Powiatowego koordynatora

Poradnik dla nauczyciela

Poradnik dla nauczyciela - okładka

szkoły wolne od dymu - poradnik

szkoły wolne od dymu - poradnik - okładka

Plakat

Koordynator wojewódzki - Dorota Gibała  17 85 22 111 wew.311 dorota.gibala@wsse.rzeszow.pl

 

Poprawiony: piątek, 27 listopada 2015 11:56
 

       
(c) 2010 WSSE Rzeszow
BIP