LogoLogo
główna głównakursy kursyzamówienia publiczne zamówienia publicznepraca pracaarchiwum archiwumFAQ FAQlogowanie logowanie
   
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie


 
Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę"

Cel główny programu:

 • Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.

Cele szczegółowe programu:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

 • Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 • Uświadomienie dzieciom , że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.

 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
  z biernym paleniem.

 • Wykształcenie u dzieci  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą .

Założenia i sposób realizacji programu.

Adresaci programu:

 • dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych

 • rodzice i opiekunowie dzieci

Realizatorzy:

 • nauczyciele w szkołach realizujących program

 • inni przedstawiciele środowiska szkolnego

Koordynatorzy:

 • pracownicy pionu promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie podkarpackim

 • wytypowani pracownicy placówek uczestniczących w programie

Oczekiwane efekty działań edukacyjnych:

 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem .

 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 • Wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie szkodliwości palenia.

 W roku szkolnym 2015/2016 realizowaliśmy w województwie podkarpackim kolejną edycję programu „Nie pal przy mnie proszę”, uczestniczyło w nim 365 szkół podstawowych, edukacją objęliśmy ponad 16 tys. uczniów i ok. 9 tys. rodziców.

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 program będzie kontynuowany.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu w roku ubiegłym i zapraszamy do dalszej współpracy. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci.

Informacji udziela wojewódzki koordynator programu - Joanna Król, tel.17 8522111 wew. 311 oraz pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych województwa podkarpackiego.

 

Poradnik dla nauczyciela

Poradnik dla nauczyciela - okładka

szkoły wolne od dymu - poradnik

szkoły wolne od dymu - poradnik - okładka

Plakat

Koordynator wojewódzki - Dorota Gibała  17 85 22 111 wew.311 dorota.gibala@wsse.rzeszow.pl

 

Poprawiony: środa, 31 sierpnia 2016 12:36
 

       
(c) 2010 WSSE Rzeszow
BIP